Aktuální informace

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 je detašované pracoviště PPP pro Prahu 3 a 10 (www.ppp10.eu.)

Jsme školské poradenské zařízení, které poskytuje odbornou speciálněpedagogickou a psychologickou péči žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol na území Prahy 3, 10, 15 a 22.

Mezi základní formy naší práce patří činnosti diagnostické, reedukační, terapeutické a konzultační. Tyto činnosti jsou prováděny individuální i skupinovou formou.

Výsledky poradenského vyšetření slouží také jako podklady pro výkon státní správy ve školství - odklady školní docházky, úpravy ve vzdělávání dle Doporučení, případně zařazení dětí do speciálních škol.