Aktuální informace

Vážení klienti,

web ppp3 je v současné době v rekonstrukci, stejně jako emailové adresy pracovníků, pokud by se vám do týdne neozval pracovník s odpovědí, využijte telefonický kontakt na sekretariát poradny.

Děkuji za pochopení, PPP3

Vážení klienti,

z rozhodnutí Rady hlavního města Prahy ze dne 7. 6. 2021 je naše poradna pro Prahu 3 převedena pod vedení PPP pro Prahu 10. Rozsah nabízených služeb zůstává nezměněn. Od 1. září 2022 máme běžný provoz poradny od 8-16:30.

Náš kolektiv odborníků se na Vás těší v novém školním roce

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 je detašované pracoviště PPP pro Prahu 3 a 10 (www.ppp10.eu).

Jsme školské poradenské zařízení, které poskytuje odbornou speciálně pedagogickou a psychologickou péči žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol na území Prahy 3, 10, 15 a 22.

Mezi základní formy naší práce patří činnosti diagnostické, reedukační, terapeutické a konzultační. Tyto činnosti jsou prováděny individuální i skupinovou formou.

Výsledky poradenského vyšetření slouží také jako podklady pro výkon státní správy ve školství - odklady školní docházky, úpravy ve vzdělávání dle Doporučení, případně zařazení dětí do speciálních škol.