Užitečné odkazy

V některých případech je pro vystavení doporučení ke vzdělávání další specializované vyšetření. Naše poradna proto spolupracuje s dalšími zařízeními a institucemi v oblasti školství, zdravotnictví i legislativy. Zde najdete odkazy na některé z nich.

Školská poradenská zařízení

Střediska výchovné péče

Speciálně pedagogická centra v Praze

Vady řeči

Mentální postižení

Vady zraku

Poruchy autistického spektra

Kombinované postižení

Vady sluchu

Poruchy chování

Tělesné postižení

Psychiatrická oddělení pro děti a dospívající

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Maturita, příjímací zkoušky

Legislativa

Vzdělávání